laptop, sữa chữa laptop, sữa chữa macbook, linh kiện laptop

Linh kiện laptop

LOA LAPTOP

SHOP CÔNG NGHỆ GIA HƯNG Chuyên cung cấp loa, webcam laptop  các hãng : Dell, Asus, Hp, Acer, Sonny, Lenovo, Toshia, Macbook .. Để biêt thêm …

MAINBOARD LAPTOP

SHOP CÔNG NGHỆ GIA HƯNG Chuyên cung cấp mainboard laptop  các hãng : Dell, Asus, Hp, Acer, Sonny, Lenovo, Toshia, Macbook .. Để biêt thêm chi …

VỎ- BẢN LỀ LAPTOP

SHOP CÔNG NGHỆ GIA HƯNG Chuyên cung cấp vỏ , bản lề laptop  các hãng : Dell, Asus, Hp, Acer, Sonny, Lenovo, Toshia, Macbook .. Để …

WIFI LAPTOP

SHOP CÔNG NGHỆ GIA HƯNG  Chuyên cung cấp card wifi cho laptop các dòng : Dell, Asus, Hp, Sony, Acer, Lenovo, Toshiba, Macbook .. Chuyên …

CPU – QUẠT LAPTOP

SHOP CÔNG NGHỆ GIA HƯNG Chuyên cung cấp cpu laptop các loại : i3 330m, 390m, 2310m, 2350m, 3110m, 3120m…., i5 460m, 520m, 2410m, 3210m, 2450m , 3230m….i7 620m, 740m, …