laptop, sữa chữa laptop, sữa chữa macbook, linh kiện laptop

Tin tức

CPU – QUẠT LAPTOP

SHOP CÔNG NGHỆ GIA HƯNG Chuyên cung cấp cpu laptop các loại : i3 330m, 390m, 2310m, 2350m, 3110m, 3120m…., i5 460m, 520m, 2410m, 3210m, 2450m , 3230m….i7 620m, 740m, …